Otpremnice

Navigacija:  Robno i materijalno > Prodaja >

Otpremnice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Odabirom opcije program prikazuje listu unesenih otpremnica. Otpremnica je količinski dokument i služi samo za izdavanje robe sa skladišta i za njega se naknadno opcijom "Generiraj" ili opcijom "Grupne obrade - Generiranje računa" kreira dokument tipa "Račun". Grupnom obradom je moguće iz više otpremnica za jednog partnera napraviti jedan račun.

 

Otvaranjem postojeće otpremnice ili dodavanjem nove otvara se sljedeća kartica za izmjenu podataka:

 

clip0670

 

Kartica ima standardan izgled svih dokumenata u robno-materijalnom. Dostupna su slijedeća polja za izmjenu:

 

Vrsta dokumenta - Odabir vrste dokumenta, program nudi sve vrste koje odgovaraju ovoj sekciji.

Broj - Broj dokumenta, ako je prazno polje, program sam generira oznaku prema definiranom prijedlošku u Vrste dokumenata

Vezna oznaka - Neka veza koja vas upućuje na sadržaj dokumenta. Za ulazne dokumente ovdje upisujete broj računa dobavljača.

Kupac - Ovdje unosite partnera kome je otpremnica namijenjena, adresa i mjesto se automatski popunjavaju iz registra Partneri

Datum - Datum dokumenta, program automatski popunjavanja današnji datum

Dospijeće - Broj dana dospijeća, unosom ovog podatka program automatski računa datum dospijeća

Datum dospijeća - Datum dospijeća dokumenta, unosom ovog podatka automatski se računa broj dana dospijeća

 

U sekciji dodatni podaci dostupna su i dodatna polja koje program automatski popunjava;

 

Organizacijska jedinica - org.jedinica na kojoj će dokument biti registriran, program automatski popunjava iz zaglavlja glavnog prozora (vidi Korisničko sučelje)

Lokacija - Lokacija/Skladište na kojem će se evidentirati dokument, popunjava se iz glavnog prozora aplikacije.

Djelatnik - Djelatnik koji je izradio dokument, popunjava se automatsko prema prijavljenom korisniku u sustav

Napomena - Ovdje unosimo dodatnu napomenu koja se pojavljuje na dnu dokumenta prilikom njegovog ispisa

 

U sekciji stavke unosimo stavke ponude, dostupni su sljedeći stupci:

 

Pakiranje - Bar kod ili oznaka pakiranja, unosom se automatski popunjava naziv artikla

Artikal - Naziv artikla, unosom artikla automatski se popunjava Pakiranje

Napomena - Napomena koja će se pojaviti prilikom ispisa na samoj stavci dokumenta

Paketa - Broj odabranih paketa (pakiranja), program automatski računa količinu

Količina - Broj pojedinačnih komada u pakiranju, program automatski popunjava pakiranje

VPC/MPC bez PDV-a - Ovisno o vrsti skladišta, program popunjava trenutno važeću veleprodajnu cijenu ili maloprodajnu cijenu bez PDV-a, program automatski računa VPC Iznos = Količina x VPC

Rabati - Unosimo višestruke rabate u formatu 5+10+15..., program računa rabat na način da izračuna prvi (5%), a osnovica za svaki rabat je iznos sa izbijenim svim prethodnim rabatima

FC/FC Iznos - fakturna cijena i iznos sa izbijenim rabatom bez PDV-a

PDV - Program automatski popunjava važeću stopu iz tarifnika

Grupa - Ispisna grupa - program odvaja prilikom ispisa dokumenta ovu stavku u zasebnu grupu i računa podzbroj.

R.b. - Redni broj stavke u dokumentu

 

Otpremnica ima status "Evidentirano" kad je tek izrađena, status "Fakturirano" kad je iz nje generiran račun.

 

Na dokumentu možemo vidjeti i neke akcije i jezičke koji se javljaju na svim dokumentima u robnom:

 

Generiranje i kopiranje stavki

Valutni unos

Ukupni iznosi

Vezani dokumenti

Knjiženja