Osnovna sredstva

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Osnovna sredstva

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Izbornička stavka "Osnovna sredstva" nam nudi jednostavan način i funkcionalnosti za vođenje osnovnih sredstava (stalnih sredstava, dugotrajne imovine) tvrtke. Pokriva kompletan tijek rada sa osnovnim sredstvima od nabave, sa prijenosom u KUF, stavljanja u upotrebu, Premještanja iz centra odgovornosti u drugi, izmjene vrijednosti sa odvojenim obračunom amortizacije povećane/umanjene vrijednosti, prestanka korištenja (otpisa, prodaje itd), inventure, te obračuna amortizacije.

 

Obračun amortizacije možemo raditi mjesečno, polugodišnje, godišnje, kako nam odgovara.

 

Svaki gore opisani stadij moguće je automatski proknjižiti u financijsko knjigovodstvo definiranim pravilima, nakon čega dobivamo temeljnicu na pregled.

 

Modul obuhvaća:

 

Nabava osnovnih sredstava

Stavljanje u upotrebu

Premještanje

Izmjena vrijednosti

Prestanak korištenja/prodaja

Obračun amortizacije

Inventura

Registri

Izvještaji

Postavke