Osnove plaćanja

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Platni promet >

Osnove plaćanja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U registar popunjavamo osnove plaćanja.

 

clip0635

 

Oznaka - Oznaka osnove

Naziv - Naziv osnove plaćanja