Opomene

Navigacija:  Financijsko knjigovodstvo >

Opomene

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji unosimo opomene prema našim dužnicima:

 

clip0792

 

Vrsta opomene - Odaberemo iz registra

Partner - Partner kome šaljemo opomenu

Broj - Broj opomene

Datum - Datum izrade opomene

Dospijeće - Do kada vrijedi opomena

Datum knjiženja - Do kojeg datuma knjiženja dokumenati su uzeti u obzir

Poslano - Označimo ako je poslana opomena

 

Stavke možemo unijeti ručno ili korištenjem tipke "Dodaj...". Ovdje imamo:

 

Broj - broj računa

Datum računa

Datum dospijeća - Datum do kada je račun trebao biti plaćen

Kašnjenje dana - Koliko dana kasni s plaćanjem (do datuma knjiženja)

Iznos računa - Ukupan iznos računa

Otvoreno duguje - Otvoreni/Neplaćeni iznos računa

Obračunaj kamate - Da li će obračunati kamate

Kamata - Iznos obračunate kamate