Općine

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Općine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje unosimo općine koje se koriste u aplikaciji.

 

clip0607

 

Oznaka - Šifra općine

Naziv - Naziv općine

Županija - Županija kojoj pripada (važan podatak radi raspoređivanja doprinosa)