Odredišta

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Putni nalozi >

Odredišta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje unosimo odredišta putovanja.

 

clip0621

 

Oznaka - Oznaka odredišta

Naziv - Naziv odredišta

Država - Država gdje se odredište nalazi, koristi se za automatsko popunjavanje dnevnica