Obrada popisnih listova

Navigacija:  Osnovna sredstva > Inventura >

Obrada popisnih listova

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Obradom iz više popisnih listova generiramo sumarni inventurni list osnovnih sredstava.

 

clip0742

 

Opcijama "Dodaj" i "Dodaj sve" prebacujemo popisne listove desno u listo odabranih, a opcijama "Ukloni" i "Ukloni sve" vraćamo ih u listu neodabranih. Potvrdom akcije program generira inventurni list, kojeg dobivamo na pregled.