Obračuni kamata

Navigacija:  Obračun kamata >

Obračuni kamata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji vršimo obračun kamata, najčešće zatezne kamate:

 

clip0796

 

Broj - Broj obračuna, generira se prilikom spremanja

Partner - Partner za kojeg vršimo obračun

Datum - Datum obračuna

Kamatna stopa - Kamatna stopa iz registra

Vrsta obračuna - Iz registra vrsta obračuna

 

U sekciji stavke unosimo račune za koje će se vršiti obračun kamata:

 

Broj - Broj računa

Duguje - Ako je riječ o kupcu, iznos računa

Potražuje - Ako je riječ o dobavljaču, iznos računa

Od/Do - Period za koji se vrši obračun kamata

 

Opcijom "Dodaj...." imamo mogućnost dodavanja nezatvorenih stavaka iz financijskog knjigovodstva.

 

Popunjavanjem svih podataka nakon spremanja imamo spreman ispis obračuna kamata (u ovom slučaju su konformne, period ukamaćivanja dan):

 

clip0361