Obračuni

Navigacija:  Obračun plaća >

Obračuni

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U listi obračuna vidimo sve obračune, bilo proknjižene, bilo one koji su još u pripremi. Otvaranjem novog obračuna prikaže nam se kartica:

 

clip0711

 

U glavnoj alatnoj traci, pored standardnih opcija, vidimo još i neke specifične za obračun plaća:

 

Napravi obračun - Ponavlja obračun plaća, u pravilu ga ne pokrećemo direktno, jer program prilikom spremanja podataka vrši obračun, a koristimo ga u slučaju promjene nekog podatka u registru (koeficijenta odbitka itd)

MIP 1023 XML - Kreira XML datoteku za MIP obrazac

Isplatna lista - izvozi isplatnu listu u txt formatu za banke

Proknjiži - Knjiži plaću prema predefiniranim pravilima kontiranja i prikazuje nam temeljnicu na pregled.

 

Na vrhu kartice možemo naći osnovna polja potrebna za izračun plaće:

 

Broj - Broj obračuna, ako je prazan, generira se prilikom spremanja, prema godini i mjesecu

Vrsta obračuna - Vrsta obračuna sa predefiniranim parametrima i pravilima kontiranja

Isplata za - Ovdje unosimo godinu i mjesec za koji vrijedi obračun.

Datum - Datum dokumenta

Datum minuli - Datum do kojeg se računa minuli rad

Datum isplate - Datum kada je izvršena isplata plaće

Vrijednost boda - Ako obračun vršimo po satnici, preko ovog podatka možemo podešavati koeficijent koji će utjecati na sve djelatnike sa ovim načinom obračuna

Fond sati - Fond sati u tekućem mjesecu

Osnovni odbitak - Osnovni porezni odbitak

Način obračuna - Može biti brutto ili netto princip, ovo se koristi prilikom obračuna sa upotrebom satnice

Postotak minuli - Postotak za izračun minulog rada

Stopa poreza - Stopa poreza na dohodak.

 

U jezičku prihodi unosimo ostvarene prihode za djelatnike. Svaki djelatnik može imati neograničeno mnogo različitih prihoda (ima toliko i toliko sati redovnog rada, prekovremenog itd):

 

Djelatnik - Djelatnik za kojeg unosimo podatak

Prihod - Vrsta prihoda

Broj sati - ovdje unosimo koliko je sati ostvario na ovoj vrsti prihoda

Tip iznosa - za svaku vrstu primanja možemo unijeti i apsolutni iznos u brutto ili netto iznosu, ovaj podatak se koristi pod uvjetom da je stupac "Iznos" različit od 0.

Iznos - Apsolutni iznos prihoda, ako je 0 onda program koristi preračun preko satnice, a ako je različit od 0 onda koristi ovaj iznos za taj prihod.

Fond sati - Da li uneseni broj sati ide u fond sati

Grupna stimulacija - Da li se uneseni iznos koristi u grupnoj stimulaciji

Individualna stimulacija - Da li se uneseni iznos koristi u individualnoj stimulaciji

Minuli rad - Da li ovaj prihod ide u osnovicu za izračun minulog rada

 

Pored ovakve vrste unosa prihoda dostupan nam je i grupni unos prihoda preko kojeg, uz korištenje unesenog filtera, unosimo automatski prihode za više djelatnika:

 

clip0712

 

U jezičku nadoknade unosimo neoporezive nadoknade (topli obrok, putni troškovi itd):

 

Djelatnik - Djelatnik za kojeg se unosi nadoknada

Nadoknada - Vrsta nadoknade

Količina - Ako se nadoknada unosi po količini, ako ne unosimo 1

Cijena - Cijena nadoknade

Iznos - Količina x Cijena

 

Pored pojedinačnog unosa dostupan nam je i grupni, preko kojeg možemo unijeti nadoknadu za više djelatnika u jednom potezu:

 

clip0713

 

U jezičku ostalih obustava unosimo sve obustave osim kredita, sindikata i samodoprinosa, koji imaju poseban način unosa:

 

Djelatnik - Djelatnik za kojeg obustava vrijedi

Opis - Dodatni opis

Kome ide - Primatelj obustave

Adresa - Adresa primatelja

Mjesto - Mjesto primatelja

Žiro račun - Žiro račun, radi automatske izrade virmana

Iznos - Iznos obustave

 

Kod ubustava također imamo opcije za grupni unos:

 

clip0714

 

Sljedeći jezičak je onaj za stimulacije, tu unosimo individualne stimulacije u postotcima:

 

Djelatnik - Djelatnik kome se daje stimulacija

Stimulacija - Postotak stimulacije (destimulacije)

 

Pored individualnih stimulacija, svaki djelatnik može biti član stimulacijske grupe odakle uzima dodatni postotak stimulacije.

 

Unosom gore opisanih podataka i spremanjem obračuna, program automatski obračuna i popuni nam drugu grupu jezičaka sa podacima:

 

clip0715

 

U jezičku "Virmani" možemo pregledati koje je virmane program napravio, te ih prenijeti u platni promet za ispis/prijenos u internet bankarstvo (Raiffeisen, Unicredit). Virmane također možemo ispisati direktno sa obračuna plaća, odabirom ispisa iz alatne trake ove kartice.

 

U jezičku "Pregled" možemo vidjeti pojedinačno po djelatnicima njihove prihode, doprinose, poreze itd:

 

clip0716

 

Sve ove obračunate podatke možemo automatski knjižiti preko definiranih pravila za tu vrstu obračuna.

 

Na kartici možemo vidjeti mnoštvo izvještaja koji se odnose na tekući obračun:

 

Obrazac 2001

Obrazac 2001-A

Obrazac 2002

Specifikacija za MIP-1023

Obrazac MIP-1023

Obrazac PMIP-1024

Platni spisak

Platna lista

Nalozi za plaćanje

Isplatna lista po bankama

Isplatna lista

Isplatna lista - refundirani

Isplatna lista - Republika Srpska

Isplatna lista 2

Lista doprinosa po vrstama

Lista doprinosa po vrstama - refundirani

Lista doprinosa po županijama

Lista doprinosa po županijama - refundirani

Lista kredita po kreditorima

Lista ostalih obustava

Lista samodoprinosa

Lista sindikalne članarine

Lista svih obustava

Lista unesenih prihoda po obračunskim jedinicama

Lista unesenih prihoda po vrsti prihoda

Nadoknade po mjestu nastanka

Nadoknade po vrsti

Nadoknade zbirno

Porez na dohodak

Porez na dohodak po općinama

Potpisna lista

Prihodi koji se refundiraju

Rang lista dohodaka

Rekapitulacija po organizacijskim jedinicama

Rekapitulacija po stručnim spremama

Rekapitulacija prihoda po obračunskim jedinicama

Rekapitulacija prihoda po vrstama

Rekapitulacija prihoda u stvarima i uslugama po vrstama

 

clip0152

 

Ovdje također možemo vidjeti standardni jezičak "Knjiženja".