Obračun utroška po normativu

Navigacija:  Robno i materijalno > Grupne obrade >

Obračun utroška po normativu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Grupnom obradom obrađujemo artikle u izlaznim dokumentima za koje je definiran normativ te se generira radni nalog za utrošak koji razdužuje sastavnice.

 

clip0702

 

Opcijama "Dodaj" i "Dodaj sve" prebacujemo dokumente desno u listo odabranih, a opcijama "Ukloni" i "Ukloni sve" vraćamo ih u listu neodabranih. Potvrdom akcije program generira radni nalog, kojeg dobivamo na pregled.