Obračun plaća

Navigacija:  Registri/Šifarnici >

Obračun plaća

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje su registri koji se koriste u samo u modulu obračuna plaća:

 

Radna mjesta

Županije

Općine

Prihodi

Doprinosi

Samodoprinosi

Kreditori

Nadoknade

Stimulacijske grupe

Stručne spreme

Vrste obračuna

Vrste samostalne djelatnosti

Naknade poslodavca

 

Pored ovih registara modul koristi i neke od zajedničkih registara.