Obračun plaća

Navigacija:  Postavke aplikacije >

Obračun plaća

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovo su postavke koje su specifične za obračun plaća:

 

Osnovne postavke

 

clip0549

 

Isplata sa Ž.R. - S kojeg će žiro računa tvrtke se vršiti isplata plaće

Poziv na broj - Unosi se na virmane

Ukupan br.sati - Ukupan broj sati u godini, potreban za neke obrasce

Vrsta temeljnice - koja će se koristiti za knjiženje plaća

 

Sindikat

 

Ako koristimo sindikat popunimo ove postavke zbog automatske izrade virmana.

 

clip0550

 

Naziv - Naziv sindikata

Adresa - Adresa sindikata

Mjesto - Mjesto sindikata

Žiro račun - Žiro račun sindikata

 

Virmani - plaće

 

Ovdje definirano način generiranja nalog za plaćanje (virmana) za obračun plaća.

 

clip0551

 

Pojedinačna isplata - hoće li vršiti isplatu plaća i nadoknada direktno na račun djelatnika ili grupni račun unesen na registru banke.

Pojed.ispl.preko zajedničkog računa - Pojedinačnu ispatu vrši preko zajedničkog računa i generiraj poseban virman za svakog djelatnika

Isplata nadok. sa dohodkom - Da li će izvršiti isplatu nadoknada (topli obrok, putni troškovi) zajedno sa isplatom netto plaće, jedinim virmanom, ili će odvojiti virman

Virmani za nadoknade skupno - Da li će za sve nadoknade napraviti zajednički virman

Virmani za kredite skupno - Da li će za sve kredite napraviti zajednički virman

 

Virmani - ugovori

 

Ovdje definirano način generiranja nalog za plaćanje (virmana) za obračun ugovora o djelu.

 

clip0552

 

Pojedinačna isplata - hoće li vršiti isplatu ugovora direktno na račun djelatnika ili grupni račun unesen na registru banke.

Pojed.ispl.preko zajedničkog računa - Pojedinačnu ispatu vrši preko zajedničkog računa i generiraj poseban virman za svakog djelatnika