Obračun plaća

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Obračun plaća

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul obračun plaća nam omogućuje neograničen broj obračuna plaća tijekom mjeseca i godine, te evidentiranje i obračun ugovora o djelu. Korištenjem modula imate na raspolaganju sve potrebne zakonski definirane obrasce i izvještaje, kao i mogućnost automatskog generiranja naloga za plaćanje, raspoređenih po županijama, dijelovima koji idu u federaciju, virmani za dodatne naknade poslodavca (vodna, od nesreća) i ispisivanje istih na laserski format virmana, matrični format, kao i slanje za internet bankarstvo (Unicredit, Raifeisen).

 

Ako se obračuni plaća ponavljaju iz mjesec u mjesec, što je vrlo često, onda opcijom kloniranja i izmjenom datuma i satnice, u roku od nekoliko sekundi imamo završen obračun plaća sa svim potrebnim izvještajima i virmanima.

 

Svi zakonom definirani obrasci se mogu izvesti u XML format i kao takvi dostaviti u poreznu upravu.

 

Nakon završetka obračuna, definiranim pravilima, na klik obračun plaća knjižimo u financijsko računovodstvo, te dobivamo temeljnicu na pregled.

 

Kroz slijedeće teme ćemo detaljnije objasniti korištenje modula:

 

Obračuni

Ugovori o djelu

Djelatnici

Datoteka kredita za banku

Registri

Izvještaji

Obrasci

Analize

Postavke