Obračun kamata

Navigacija:  Registri/Šifarnici >

Obračun kamata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registri obračuna kamata

 

Kamatne stope

Vrste obračuna

 

Pored ovih registara modul koristi i neke od zajedničkih registara.