Naknade poslodavca

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Naknade poslodavca

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U registru definiramo dodatne naknade koje poslodavac plaća a osnovica im je brutto ili netto plaća:

 

clip0618

 

Oznaka - Unosimo vrstu prihoda

Naziv - Naziv naknade

Plaća se po CO - Da li se virmani plaćaju na žiro račune županije gdje je sjedište centra odgovornosti (poslovnice)

Plaća se u sjedištu - Da li se kompletna naknada plaća u sjedištu tvrtke