Nadoknade

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Nadoknade

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registar vrsta nadoknada.

 

clip0612

 

Oznaka - Oznaka nadoknade

Naziv - Naziv nadoknade

Tip - Tip koji se koristi u nekim statističkim izvještajima

Cijena - Cijena nadoknade ako se računa Količina x Cijena u obračunu

Isplaćeno kroz blagajnu - Ne izradi virman za ovu nadoknadu