Načini plaćanja

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno >

Načini plaćanja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registar načina plaćanja na robnim dokumentima. Već su predefinirani osnovni načini plaćanja i usklađeni sa fiskalnim pisačima. po potrebi podatke možete mijenjati ili dodavati nove načine plaćanja preva vašim potrebama.

 

clip0594

 

Oznaka - Oznaka načina plaćanja, ako je prazna, program generira slijedeći broj

Naziv  - Naziv načina plaćanja

Naplata - Da li će program prikazivati naplatu/povrat prilikom izdavanja računa

Opis - Dodatni opis načina plaćanja