Nabava

Navigacija:  Robno i materijalno >

Nabava

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji se nalaze dokumenti za komunikaciju sa dobavljačima i prijem robe.

 

Upiti dobavljačima

Ponude dobavljača

Narudžbe dobavljačima

Avansi dobavljačima

Prijem robe

Povrati dobavljaču

Ulazne kalkulacije