Kreditori

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Kreditori

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje imamo listu kreditora za upotrebu u modulu obračun plaća (krediti djelatnika):

 

clip0611

 

Oznaka - Oznaka kreditora

Naziv - Naziv kreditora

Adresa - Adresa

Mjesto - Mjesto

Žiro račun - račun kreditora u banci

Poziv na broj - za ispis na virmanima