Korištenje privatnog vozila

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Putni nalozi >

Korištenje privatnog vozila

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje definiramo cjenik za korištenje privatnog vozila.

 

clip0623

 

Oznaka - Oznaka naknade

Naziv - Naziv naknade za korištenje

Država - Država u koju se putuje

Valuta - Valuta države

Iznos - Iznos po kilometru puta