Konta

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Zajednički registri >

Konta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kroz registar unosimo kontni plan tvrtke.

 

clip0568

 

Otvaranjem kartice imamo:

 

clip0569

 

Oznaka - Oznaka konta

Naziv - Naziv konta

Salda konto - Je li konto kupaca ili dobavljača

Alokacijski konto - Traži li se automatska raspodijela iznosa po centrima odgovornosti za ovaj konto

Krajnja analitika - Je li konto krajnje analitike, program automatski mijenja po potrebi (krajnja analitika nema dodatno razrađana "podkonta")

Strani nazivi - Unosom stranih naziva moguće je ispisati dokumente u financijskom knjigovodstvu na stranom jeziku

Dodatni opis - Dodatni opis konta

 

Na kartici konta, pokretanjem akcije "Preknjiži konto", imamo mogućnost preknjižavanja prometa na neki drugi konto po parametrima:

 

clip0570