Knjiženje temeljnica

Navigacija:  Financijsko knjigovodstvo >

Knjiženje temeljnica

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nakon evidentiranja temeljnica, one su već u glavnoj knjizi (stavka temeljnice je u biti stavka glavne knjige), te su dostupne za sve izvještaje (osim ako temeljnica ima status "Priprema"). Opcijom knjiženja temeljnicama mijenjamo samo status iz "Evidentirano" u "Proknjiženo", te se nakon toga temeljnica ne može više mijenjati. Ovu radnju izvodimo samo kad smo potpuno završili sa potrebnim korekcijama. Program zahtijeva knjiženje temeljnica samo prije generiranja početnog stanja.

 

clip0783

 

Opcijama "Dodaj" i "Dodaj sve" prebacujemo temeljnice desno u listo odabranih, a opcijama "Ukloni" i "Ukloni sve" vraćamo ih u listu neodabranih. Potvrdom akcije program mijenja statuse odabranih temeljnica u "Proknjiženo", Proknjižene temeljnice se prebacuju iz sekcije "Evidentiranje temeljnica" u sekciju "Pregled proknjiženih temeljnica"