Knjiženje PDV-a

Navigacija:  Knjige KUF/KIF >

Knjiženje PDV-a

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Akcijom knjižimo automatski saldiranje PDV-a u financijsko knjigovodstvo, pravilima definiranim u postavkama KUF/KIF.

 

clip0771

 

Od/do datuma - program ponudi zadnji neproknjižen period za PDV

Knjiži sva PDV konta - Da li će se koristiti sva PDV konta za knjiženje, odnosno neće iz postavki koristiti opciju "Uključi" sa označenim "-".

 

Nakon knjiženja dobijemo temeljnicu na pregled:

 

clip0772

 

Napomena: Temeljnicu je potrebno obrisati da bi se mogla vršiti korekcija na izvodima KUF i KIF. Tekođer prije knjiženja PDV-a moraju biti proknjiženi izvodi KUF/KIF za taj period.