Knjige prihoda i rashoda

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Knjige prihoda i rashoda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul je namijenjen za evidentiranje ulaznih, izlaznih računa poduzetnika, kao i ostalih vrsta prihoda i rashoda sa plaćenjem plaćanja i naplate. Iz modula se mogu izvući potrebni obrasci za poduzetnika, a podaci se mogu dobiti iz ostalih dijelova aplikacije automatskim preuzimanjem.

 

Prihodi

Rashodi

Registri

Izvještaji

Postavke