Knjige KUF/KIF

Navigacija:  Registri/Šifarnici >

Knjige KUF/KIF

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registri KUF/KIF

 

Vrste knjiga

 

Pored ovih registara modul koristi i neke od zajedničkih registara.