Kategorije robnih grupa

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno >

Kategorije robnih grupa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje unosimo kategorije robnih grupa.

 

clip0589

 

Oznaka - Oznaka kategorije

Naziv - Naziv kategorije

Redoslijed - Redoslijed po kojemu će se pojaviti