Kartica za izmjenu podataka

Navigacija:  Početak rada >

Kartica za izmjenu podataka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kartice za izmjenu podataka su standardnog izgleda za cijelu aplikaciju, što znatno olakšava pronalaženje funkcionalnosti i rad u programu. Ovdje možemo vidjeti karticu za obradu računa:

 

clip0505

 

Svaku karticu možemo podijeliti u nekoliko dijelova:

 

Alatna traka

Polja za izmjenu podataka

Liste za izmjenu stavki

Podnožje

 

1. Alatna traka

 

clip0506

 

Obrada - gumbi za obradu trenutnog zapisa:

Novo - dodaje novi zapis (nova račun otpremnica)

Spremi - Ako nije "posivljeno" znači da je neki podatak izmijenjen, klikom na ovaj gumb spremamo izmjene u bazu podataka

Spremi i novo - Sprema izmjene na tekućem zapisu i otvara novi

Spremi i zatvori - Sprema izmjene i zatvara trenutnu karticu za izmjenu podataka

Kloniraj - Kreira identičnu kopiju tekućeg zapisa sa svim podstavkama (pogodno gdje se dokumenti ponavljaju, npr obračun plaća)

Briši - Nakon potvrde briše trenutni zapis

Poništi - Poništava sve izmjene nakon zadnjeg spremanja u bazu podataka.

Validacija - Provjera da li trenutni unos zadovoljava pravila (validacija se poziva automatski prije spremanja)

Navigacija - Kretanje među zapisima, Prethodno i sljedeće (prethodna/sljedeća račun otpremnica)

Akcije - Specifične dodatne akcije nad zapisom (u ovom slučaju Storniraj kreira identični dokument sa stavkama u minus, Proknjiži/Poništi knjiženje ako je uključena opcija pojedinačnog knjiženja)

Ispis - Ovdje se nalaze svi ispisi nad tekući zapisom, gdje ima više ispisa klikom na strelicu otvaramo odabir ispisa. Također se nalazi i opcija za ispis fiskalnog računa.

Veze - Ako je odabrano specijalno "Lookup" polje koje služi za prijenos vrijednosti iz druge tabele (npr. u slučaju račun otpremnice, kupca) otvara tu vezu na pregled/izmjenu (otvara kupca). Opcija se također aktivira dvoklikom na lookup polje. Ako je lookup polje prazno otvara se prozor za dodavanje novog zapisa (niste još unijeli kupca, otvara se dodavanje, spremanjem i zatvaranjem, kupac se automatski prenosi u račun otpremnicu bez otvaranja dodatnik prozora i prekidanja unosa računa)

Privitci - Na svaku karticu možete dodati privitak, odnosno datoteku bilo koje vrste (jpeg sliku, Word dokument, Excel tabelu, skenirani ulazni račun itd). Klikom na gumb otvara se sljedeći prozor:

 

clip0509

 

Dodaj - Dodajete postojeću datoteku sa diska

Spremi - Sprema sve dodane/izbrisane privitke

Briši - Briše trenutno odabrani privitak

Filter - Ako imate puno privitaka filtrira prema nazivu

 

Zatvori - Zatvara trenutnu karticu za izmjenu, ako izmjene nisu spremljene pita korisnika što će napraviti.

 

U gornjem desnom kutu možemo vidjeti još neke komande:

 

clip0512 - Prikazuje nam verzije zapisa, ako je omogućen zapisnik izmjena za ovu vrstu zapisa (npr. robni dokument):

 

clip0508

 

Dvoklikom na svaku verziju možemo vidjeti kako je izgledao dokument u to vrijeme, a možemo ga sa opcijom "Vrati" vratiti u to stanje. Također kroz administratorski dio aplikacije možemo vratiti bilo koji izbrisati zapis, pod uvjetom da je uključen zapisnik izmjena za tu vrstu.

 

2. Polja za izmjenu podataka

 

Program koristi nekoliko vrsta polja za izmjenu podataka prilagođenih tipu podataka:

Tekstualna

Datumska

Valutna/brojčana

Kvačice

Polje za unos fotografija

Polje za unos duljih tekstova

"Lookup" polja

...

 

Lookup polja su specijalna vrsta polja za unose podataka iz drugih tabela, npr. kupaca/dobavljača u robnom dokumentu, artikal u stavci dokumenta, djelatnik u obračunu plaća itd. Ako pođete pisati u ovom polju, program vam automatski filtrira podatke i nudi rezultat bez otvaranja dodatnih prozora, čime se omogućuje vrlo brz unos stavaka. Unos podataka odvija se u samoj kartici/listi bez dodatnih prozora. Na ovaj način prosječan korisnik može unijeti dnevno nekoliko stotina dokumenata bez ikakvih problema.

 

clip0510

 

3. Liste za izmjenu stavki

 

clip0511

 

Ovdje unosimo stavke u dokumente koji to imaju (stavke robnih dokumenata itd). Svaka lista za izmjenu podataka ima svoju alatnu traku sa standardnim gumbima:

 

clip0513 - Otvara nam karticu za unos nove stavke

clip0514 - Briše trenutno odabranu stavku.

clip0515 - Otvara trenutnu vezu ako je odabrano lookup polje u listi ili dodaje novu ako je lookup prazan (npr. otvori odabrani artikal ili dodaj artikal ako ne postoji).

clip0516 - Nudi opcije izvoz/uvoz stavki u Excel. Prilikom uvoza stavki bitno je da u Excelu napravite prvi redak sa nazivima stupaca koji se podudaraju sa nazivima u listi u koju uvozite.

Filter - Filtrira stavke po tekstu (npr. unesete naziv artikla, program prikazuje samo stavke s tim nazivom).

 

Odabirom opcije za unos nove stavke ili izmjene postojeće otvara se sljedeća kartica za izmjenu retka:

 

clip0518

 

Na slici su prikazani još neki gumbi koji su specifični za robni dokument. Više o ovome će biti riječi u sekciji Robno i materijalno.

 

4. Podnožje

 

clip0517

 

Ovdje su prikazane sljedeće informacije:

 

Naziv tekuće evidencije

Dodatni podaci - uvoom slučaju nabavna cijena i RUC odabranog artikla

Na desnoj strani dodatni iznosi gdje su potrebni, u primjeru sa slike Osnovica, PDV i Ukupno račun otpremnice.