Kamatne stope

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun kamata >

Kamatne stope

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje unosimo kamatne stope koje ćemo koristiti u obračunu kamata i kreditima.

 

clip0638

 

Oznaka/Naziv - Jedinstvena oznaka i naziv kamatne stope

 

U sekciju Stope unosimo kamatne stope po datumu važenja, program će prema datumu unesenog perioda u obračun upotrijebiti potrebnu stopu:

 

Datum - Datum od kada važi

Stopa - Postotak

Razdoblje - Razdoblje za koje vrijedi kamatna stopa (Godina, mjesec, dan)