Izvodi knjige izlaznih faktura

Navigacija:  Knjige KUF/KIF >

Izvodi knjige izlaznih faktura

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovoj sekciji aplikacije pronalazimo izvode iz knjige izlaznih faktura. Izvod KIF je skup izlaznih računa sa mogućnošću automatskog/ručnog kontiranja i prijenosa u financijsko knjigovodstvo. Izvod može nastati automatskim generiranjem iz robno-materijalnog, a može se unijeti i izravno u ovom dijelu aplikacije.

 

clip0766

 

Broj - Broj izvoda KIF, generira se automatski prilikom spremanja

Datum - Datum izvoda

Vezna oznaka - Unosimo vezu koja će nam govoriti na što se izvod odnosi, nije nužan podatak

 

Jezičak stavke je podijeljen na dva dijela, u gornjem dijelu unosimo same izlazne račune, dok u donjem dijelu imamo "Kontiranje stavke", odnosno računa, ako je uključena opcija "Kontiranje" u alatnoj traci računa, ili "Blagajna" ako je uključena opcija "Naplata". Obje opcije se mogu isključiti ako se modul koristi samostalno.

 

Za unos stavki računa imamo raspoloživa polja:

 

Knjiga vrsta - Vrsta knjige izlaznih faktura (fakture i usluge, avanse, vanposlovne svrhe...)

Partner - Unosimo kupca

Broj računa - Broj računa kupca

Datum - Unosimo datum računa, program automatski unese datum iz zaglavlja izvoda, mijenjate ga po potrebi

Dospijeće - Broj dana dospijeća

Datum dospijeća - Ako je uneseno dospijeće računa se automatski, a može se i ovdje izmjeniti

Iznos fakture - Ukupan iznos fakture s porezom, nakon unosa, program automatski unosi ostale vrijednosti korištenjem zadanog tarifnika PDV-a i vrste partnera

Iznos int. fakture - Iznos interne fatkure

O.P. Izvoz - Iznos oslobođen poreza vezan na izvoz

O.P. Ostalo - Iznos oslobođen poreza, ostalo

P.O. Osnovica - Osnovica za porezne obveznike

P.O. Porez - Porez za isporuku poreznim obveznicima

N.O. Osnovica - Osnovica za neobveznike

N.O. Porez - Porez za isporuke neobveznicima PDV-a

Interna oznaka - Neka interna oznaka ove fakture, korištenjem tipke Enter nakon unosa ovog polja, a ako je uključena opcija "Kontiranje" program automatski prelazi u donju sekciju "Kontiranje stavke", traži iz pravila kontiranja KUF/KIF za ovog partnera da li postoji pravilo kontiranja i popuni ga automatski, ako ne postoji za partnera traži za vrstu knjige itd...

 

Na alatnoj traci za unos stavki imamo i dodatnu opciju za unos vrijednosti u stranoj valuti klikom na clip0758 ili korištenjem tipke prečaca F8 otvori nam se forma za devizni unos:

 

clip0759

 

Unosom iznosa u valuti, program računa sve u domaću valutu, potvrdom sa "U redu" prenosimo iznos u stavku izvoda KIF.

 

Sekcija za kontiranje stavke izgleda ovako:

 

clip0767

 

Duguje - Dugovni konto

Potražuje - Potražni konto

Iznos - Iznos koji će se knjižiti na taj konto

Opis - Opis knjiženja koji se se prenijeti u temeljnicu nakon zaključenja.

 

Nakon završetka kontiranja prelaskom preko praznog retka program nas automatski prebacuje za unos slijedećeg računa, što znatno ubrzava unos bez korištenja miša.

 

U alatnoj traci kontiranja još nalazimo opciju deviznog unosa iznosa clip0758 (opisan na više), te opciju saldiraj clip0761  (prečac F9) s kojom na stavci možemo izvršiti saldiranje kontiranja za taj račun i svesti saldo na 0.. Nakon toga imamo padajući listu sa raspoloživim pravilima kontiranja sa odabranu vrstu knjige. Ako je program već iskoristio neko automatsko kontiranje, ovdje će biti označeno, a ako nije možemo ga odabrati ili promijeniti iz ove padajuće liste. Budući da se izlauzni računi zgodno kontiraju, korištenjem automatskog kontiranja, najčešće ne moramo ništa dirati. Također, svaki iznos koji smo već unijeli u stavku izvoda se automatski prenosi u stavku kontiranja, ako je taj iznos potreban za taj konto.

 

Odabirom opcije "Pravila"

 

clip0762

 

možemo mijenjati tretnutno pravilo, dodati novo, ili dodati partnera u odabrano pravilo.

 

Na kraju još imamo i opciju clip0256 . Ako aktiviramo ovu opciju sa desne strane kontiranja pojavi se sekcija sa alokaciju svake stavke KUF/KIF po centrima odgovornosti (mjestima troška). Bitno je da se alocira kompletan iznos stavke (100%) ili da se ne alocira ništa. Program neće dozvoliti djelomičnu alokaciju stavke. Prelaskom tipkom "Enter" preko praznog retka alokacije (ili ako je iznos alociran 100%), program nas vraća na slijedeću stavku kontiranja radi bržeg unosa, bez korištenja miša.

 

clip0768

 

Aktiviranjem opcije "Naplata" može vršiti automatsko generiranje blagajničkih primitaka za naplatu odabrane fakture iz stavki izvoda. Opcija je identična onoj opisanoj u Blagajna pa ju nećemo dodatno opisivati.

 

Nakon unosa i kontiranja svih stavki, opcijom "Proknjiži" knjižimo izvod u novu ili postojeću temeljnicu:

 

clip0769

 

Nakon knjiženja dobivamo temeljnicu na pregled:

 

clip0770

 

Nakon knjiženja, izvod dobije status proknjiženo i ne može se mijenjati bez brisanja temeljnice (ili svih stavaka u temeljnici nastali iz ovog izvoda). Na ovaj način je osigurana sinkronizacija podataka između KUF/KIF i financijskog knjigovodstva. Izvod u svakom slučaju "pamti" unesena pravila kontiranja, pa primjerice, ako želite napraviti korekciju na proknjiženom izvodu KUF/KIF, izbrišemo temeljnicu, izmijenimo izvod, pa ga ponovno proknjižimo. Nakon ovoga temeljnica opet "sjeda" na svoje mjesto.

 

Napomena: Ako je izvršeno i knjiženje PDV-a, izvod se neće otvoriti dok se ne izbriše i temeljnica sa saldiranjem PDV-a da bi se osigurala konzitentnost podataka.

 

Na izvodu također imamo i dodatni jezičak knjiženja.