Izvještaji

Navigacija:  Knjige KUF/KIF >

Izvještaji

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje nalazimo nekoliko izvještaja:

 

Knjiga ulaznih faktura

Knjiga izlaznih faktura

PDV prijava

Obrazac D PDV

Obrazac TRG 01

Obrazac TRG 02

 

clip0268