Izvještaji

Navigacija:  Blagajna >

Izvještaji

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje nalazimo nekoliko predefiniranih izvještaja, ostali se dodaju prilikom implementacije:

 

Blagajnički izvještaj

Primici

Izdaci

Rekapitulacija po kontima

Rekapitulacija prometa