Izvještaji

Navigacija:  Robno i materijalno >

Izvještaji

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na ovom dijelu izbornika nalazimo izvještaje vezane za robno i materijalno. Tu nalazimo mnogo predefiniranih izvještaja, kao i izvještaje koji se rade po specifičnoj potrebi korisnika. Naše mišljenje je da aplikacija nikad nije gotova i da se ne može prodavati kao gotov i 100% završen proizvod, te da se treba moći prilagođavati specifičnim potrebama korisnika što brže i što bezbolnije. Ovo kod izvještaja primjenjujemo korištenjem ugrađenog dizajnera izvještaja i svi specifični korisnikovi izvještaji imaju isti status kao i ugrađeni.

 

Trenutno u sekciji nalazimo slijedeće izvještaje:

 

Kartica prometa

Dnevnik prometa

Skladišni iskaz

Sa rekapitulacijom prometa

Bez rekapitulacije prometa

Pregled prometa po artiklima

Minimalne/maksimalne količine

Cjenik

Rekapitulacija prometa

Po dokumentu - Ulaz

Po dokumentu - Izlaz

Po artiklu - Ulaz

Po artiklu - Izlaz

Rekapitulacija po partnerima

Izlazni dokumenti

Ulazni dokumenti

Računi

Rekapitulacija utroška zaliha

Po dokumentu

Po artiklu

Rekapitulacija rezervacija

Po artiklu

Po dokumentu

Po partneru

Zapisnik o promjeni cijena

Kumulativni izvještaj

Obračun poreza

Trgovačka knjiga

Na veliko

Na malo

Status partnera

Rekapitulacija prometa komercijaliste

Po dokumentu

Po artiklu

Po partneru

Po robnim grupama

Po naplati - detaljno

Po naplati - sumarno

Za lokacije partnera

Rekapitulacija računa

Rekapitulacija plaćanja

Rekapitulacija međuskladišnica

Ambalaža

·Kartica ambalaže

·Skladišni iskaz ambalaže

·Pregled po partnerima - detaljno

·Pregled po partnerima - sumarno

Serijski brojevi

oKartica serijskih brojeva

oSkladišni iskaz serijskih brojeva

Naljepnice

Zaključak

Zakdljučak po vremenu

Zaključak po danima