Izvještaji i ispisi

Navigacija:  Početak rada >

Izvještaji i ispisi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Postoje dvije vrste ispisa:

 

1.Izvještaji koji se mogu naći u sekcijama "Izvještaji" u glavnom izborniku za svaki dio aplikacije

2.Ispisi koji se nalaze na karticama za izmjenu podataka

 

Pokretanjem izvještaja, bilo iz izbornika ili sa kartice prikazuju vam se parametri (ako su potrebni za izvještaj):

 

clip0519

 

Parametri su sastavljeni od istih polja kao i kartica, sa potpuno istim funkcionalnostima. Unosom željenih parametara i klikom na "Prikaži" dobivamo izvještaj na pregled:

 

clip0520

 

U ovom prozoru imamo nekoliko opcija:

 

Izvoz u Word - Izvozi dokument u Microsoft Word format

Izvoz u Excel - Izvozi dokument u Microsoft Excel format

Pošalji na e-poštu - Kreira novu poruku e-pošte sa ispisom u PDF-u u privitku

 

clip0521

 

Zatvori - Zatvara ovaj pregled