Izdavanje

Navigacija:  Robno i materijalno > Interno >

Izdavanje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U sekciji interno izdavanje unosimo izlazne međuskladišnice, kad je riječ o istoj bazi podataka/organizacijskoj jedinici, predatnice ako je riječ o predaji robe u drugu organizacijsku jedinicu/skladište, te izdatnice.

 

1. Izlazna međuskladišnica

 

Spremanjem izlazne međuskladišnice, program automatski generira parnu ulaznu međuskladišnicu u lokaciji prijema. Izmjenom/brisanjem bilo koje od ove dvije međuskladišnice, promjene se prenose s jedne na drugu.

 

clip0688

 

Kartica ima standardan izgled svih dokumenata u robno-materijalnom. Dostupna su slijedeća polja za izmjenu:

 

Vrsta dokumenta - Odabir vrste dokumenta, program nudi sve vrste koje odgovaraju ovoj sekciji.

Broj - Broj dokumenta, ako je prazno polje, program sam generira oznaku prema definiranom predlošku u Vrste dokumenata

Vezna oznaka - Neka veza koja vas upućuje na sadržaj dokumenta. Za ulazne dokumente ovdje upisujete broj računa dobavljača.

Predano za - Ovdje unosite lokaciju kojoj predajete artikle, adresa i mjesto se automatski popunjavaju iz registra Lokacije.

Datum - Datum dokumenta, program automatski popunjavanja današnji datum

 

U sekciji dodatni podaci dostupna su i dodatna polja koje program automatski popunjava;

 

Organizacijska jedinica - org.jedinica na kojoj će dokument biti registriran, program automatski popunjava iz zaglavlja glavnog prozora (vidi Korisničko sučelje)

Lokacija - Lokacija/Skladište na kojem će se evidentirati dokument, popunjava se iz glavnog prozora aplikacije.

Djelatnik - Djelatnik koji je izradio dokument, popunjava se automatsko prema prijavljenom korisniku u sustav

Napomena - Ovdje unosimo dodatnu napomenu koja se pojavljuje na dnu dokumenta prilikom njegovog ispisa

 

U sekciji stavke unosimo stavke ponude, dostupni su sljedeći stupci:

 

Pakiranje - Bar kod ili oznaka pakiranja, unosom se automatski popunjava naziv artikla

Artikal - Naziv artikla, unosom artikla automatski se popunjava Pakiranje

Napomena - Napomena koja će se pojaviti prilikom ispisa na samoj stavci dokumenta

Paketa - Broj odabranih paketa (pakiranja), program automatski računa količinu

Količina - Broj pojedinačnih komada u pakiranju, program automatski popunjava pakiranje

NC/NC iznos - Trenutna prosječna nabavna cijena/iznos na lokaciji izdavanja

VPC/VPC Iznos ili MPC/MPC Iznos - ovisno o vrsti lokaciji sa koje izdajemo popunjava cijenu

PDV - Program automatski popunjava važeću stopu iz tarifnika

Grupa - Ispisna grupa - program odvaja prilikom ispisa dokumenta ovu stavku u zasebnu grupu i računa podzbroj.

R.b. - Redni broj stavke u dokumentu

 

Na dokumentu možemo vidjeti i neke akcije i jezičke koji se javljaju na svim dokumentima u robnom:

 

Generiranje i kopiranje stavki

Valutni unos

Ukupni iznosi

Vezani dokumenti

Knjiženja

 

2. Predatnica

 

Predatnica ima iste funkcionalnosti kao i izlazna međuskladišnica, s tim da se parni dokument ne unosi na prijemnom skladištu automatski jer je većinom riječ o razdovjenim bazama podataka.

 

3. Izdatnica

 

Izdatnice služe za interna izdavanja robe, ima iste elemente kao i predatnica, pa ju nećemo dodatno obrađivati.