Inventura

Navigacija:  Osnovna sredstva >

Inventura

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kroz ovu sekciju evidentiramo inventuru osnovnih sredstava.

 

Popisni listovi

Obrada popisnih listova

Inventurni listovi

Početno stanje