Inventura

Navigacija:  Robno i materijalno >

Inventura

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U sekciji inventura se unose podaci vezani za inventurno prebrojavanje skladišta, kao i početna stanja nekog razdoblja. Ovdje nalazimo:

 

Popisni listovi

Obrada popisnih listova

Inventurni listovi

Višak

Manjak

Početno stanje