Interno

Navigacija:  Robno i materijalno >

Interno

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U sekciji interno se nalaze interni prijenosi, međuskladišnice, predatnice, primke, promjene cijena i računi troškova.

 

Izdavanje

Prijem

Promijene cijene

Računi troškova