Generiranje zaključka maloprodaje

Navigacija:  Robno i materijalno > Grupne obrade >

Generiranje zaključka maloprodaje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovom grupnom obradom iz više maloprodajnih računa (kasa blok) generiramo zaključak maloprodaje.

 

clip0701

 

Opcijama "Dodaj" i "Dodaj sve" prebacujemo dokumente desno u listo odabranih, a opcijama "Ukloni" i "Ukloni sve" vraćamo ih u listu neodabranih. Potvrdom akcije program generira zaključak maloprodaje, kojeg dobivamo na pregled.