Format dokumenta

Navigacija:  Postavke aplikacije > Robno i materijalno >

Format dokumenta

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje definiramo izgled izlaznih dokumenata (zaglavlje i podnožje računa):

 

clip0542

 

Moguće je unositi slike, tekst (rich text format), koristiti fontove, boje, veličine itd. Za sada je najbolje pripremiti zaglavlje u Microsoft Wordu, WordPadu i uvesti pripremljeni RTF dokument, ili koristiti sliku.

S lijeve strane možemo odabrati makroe koji će se automatski zamijeniti vrijednostima unesenim na osnovnim postavkama.