Financijsko knjigovodstvo

Navigacija:  »Nema tema iznad ovog nivoa«

Financijsko knjigovodstvo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Financijsko knjigovodstvo je mjesto gdje završavaju unosi iz svih ostalih dijelova aplikacije. Modul može funkcionirati samostalno, a najveću snagu pokazuje u radu sa ostalim modulima. Modul omogućuje praćenje plaćanja, kompenzacija, automatsko generiranje početnog stanja i zaključnih knjiženja, a predefiniranim konfiguracijama dobivamo automatski i financijske izvještaje (bilanca stanja, uspjeha, novčani tijek)

 

Evidentiranje temeljnica

Knjiženje temeljnica

Pregled proknjiženih temeljnica

Pojedinačno zatvaranje stavaka

Automatsko zatvaranje stavaka

Kompenzacije

Multikompenzacije

Opomene

Generiranje temeljnice početnog stanja

Zaključna knjiženja

Registri

Izvještaji

Financijski izvještaji

Analize

Postavke