Financijski izvještaji

Navigacija:  Financijsko knjigovodstvo >

Financijski izvještaji

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje smo stavili financijske izvještaje za Bosnu i Hercegovinu:

 

Bilanca stanja

Bilanca uspjeha

Izvještaj o novčanim tokovima - Izravna metoda