Države

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Zajednički registri >

Države

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registar država se koristi u nekoliko dijelova aplikacije, a ima slijedeći izgled:

 

clip0578

 

Oznaka - Oznaka države

Naziv - Naziv države

Šifra - Međunarodna šifra države, koristi se prilikom kreiranja obrasca 1450 u sekciji platni promet

Valuta - Važeća valuta za tu državu

Carinska stopa - Koju carinsku stopu će koristiti za ovu državu porijekla prilikom unosa zavisnih troškoca

Pozivni broj - Pozivni broj države