Doprinosi

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Doprinosi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lista vrsta doprinosa koji se koriste u obračunu plaće:

 

clip0609

 

Oznaka - Unosimo vrstu prihoda za ovaj doprinos

Naziv - Naziv doprinosa