Djelatnici

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Zajednički registri >

Djelatnici

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U registru djelatnika unosimo podatke o zaposlenima koji se koriste kroz sve module aplikacije:

 

clip0572

 

Oznaka - Interna oznaka djelatnika

Naziv - Ime i prezime djelatnika

Roditelj - Ime jednog od roditelja

JMBG - Jedinstveni matični broj, program vrši kontrolu ispravnosti, a ako je neispravan neće dozvoli spremanje

Spol - Unosom JMBG-a automatski se unosi

Datum rođenja - Unosom JMBG-a automatski se unosi

 

Adresa - Adresa stanovanja radnika

Općina stanovanja - bitno kod obračuna plaća i ugovora o djelu

Centar odgovornosti - obračunska jedinica, poslovnica itd. kojoj pripada djelatnik, prema ovome se raspoređuju neke naknade poslodavca (vodna naknada)

Radno mjesto - Radno mjesto unutar firme gdje je raspoređen djelatnik

Stručna sprema - Odabrati iz liste stručnu spremu djelatnika

Datum uposlenja - Početak rada u ovoj tvrtci

Datum prestanka - Datum prestanka radnog odnosa

Telefon - Telefonski broj

E-mail - Kontakt e-mail

Dn.rad.vrijeme - Dnevno radno vrijeme, koristi se pri ispisu obrasca JS3100

Osnova osiguranja - Koristi se za JS3100

Zanimanje - Koristis e za JS3100

Osnovica doprinosa - Koristi se za JS3100

Bodovi - broj bodova koji se koriste u obračunu plaća za ovog djelatnika (ako je obračun zasnovan na satnici a ne apsolutnom iznosu)

Stimulacijska grupa - Djelatnik je član ove stimulacijske grupe i koristi je prilikom obračuna plaća

Sindikalna stopa - Stopa za uplatu sindikatu

Način isplate - Način isplate plaće

Banka - Banka gdje će biti isplata

Račun - Djelatnikov tekući ili drugi račun gdje će primiti isplatu plaće

Prethodni staž - Ovdje unosimo početno stanje staža prilikom zaposlenja djelatnika u ovom poduzeću (koristi se za minuli rad itd)

 

Obračun plaće - Da li će se djelatnik koristiti u obračunu plaće (da li će ga prikazivati u unosu prihoda itd)

Ugovor o djelu - Da li će se djelatnik koristiti u ugovorima o djelu

Pripravnik - Da li je djelatnik pripravnik za kojeg mogu vladati drugačija pravila za obračun

 

Poduzetnik - Program vam omogućuje obračun doprinosa za poduzetnika, kao i njegove zaposlene, za poduzetnika se ispisuje obrazac 2002 a za ostale zaposlene 2001.

Vrsta samostalne djelatnosti - Koristi se na obrascu 2002

Dohodak se utvršuje na osnovu - Koristi se na obrscu 2002.

 

Korisničko ime - povezuje djelatnika sa korisničkim imenom za prijavu u aplikaciju. Program kasnije automatski popunjava ovog djelatnika za tu prijavu po raznim dokumentima (računima itd).

 

Na jezičku porezna kartica možemo unijeti poreznu karticu djelatnika, a ako nam nije potrebno unosimo samo ukupan koeficijent odbitka (u polje osobni odbitak):

 

clip0573

 

Jezičak krediti služe za unos kredita ovog djelatnika (program kasnije preuzima brigu oko odbijanja kredita i generiranja virmana itd):

 

clip0574

 

Kreditor - Kreditor iz registra

Ukupno - Ukupan iznos kredita

Rata - Iznos mjesečne rate kredite

Plaćeno (početno stanje) - Unosimo koliko je plaćeno do sad kredita na početku korištenja modula

Odbijeno - Koliko je odbijeno do sad kredita

Ostalo - Koliko je preostalo kredita

Aktivan - Da li je kredit aktivan

Administrativna zabrana - Broj administrativne zabrane

Partija - Broj partije

 

Samodoprinose unosimo u:

 

clip0575

 

Ovdje biramo samodoprinose iz registra.

 

Na alatnoj traci možemo naći i nekoliko ispisa, direktno sa kartice djelatnika:

 

clip0576

 

clip0162