Blagajnički primici

Navigacija:  Blagajna >

Blagajnički primici

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dokumentom primamo novac u financijsku blagajnu.

 

clip0748

 

Blagajna - Blagajna u koju primamo novac

Broj - Broj blagajničkog primitka, u pravilu se generira prilikom spremanja

Konto - Konto za knjiženje u financijsko knjigovodstvo

Datum - Datum prijema

Početno stanje - Označimo ako je prijem početno stanje blagajne, program ovaj prijem kasnije ne nudi za knjiženje i ima drugačiji status u izvještajima

Vezna oznaka - Broj dokumenta, prikazana samo ako je odabrani konto salda konto, u padajućoj listi program nudi nezatvorene račune kupaca, odabirom računa popunjavaju se ostale stavke na blagajni automatski

Partner - Prikazan samo ako je salda konto, u pravilu se popunjava nakon odabira vezne oznake

Stranka - Unosimo stranku, ako je salda konto, popuni se automatski za odabranu veznu oznaku/partnera

Svrha - Svrha prijema, za salda konto automatski se popuni

Iznos valuta - Iznos prijema u valuti

Valuta - Valuta blagajne

Tečaj - Važeći tečaj valute

Iznos - Iznos u domaćoj valuti

 

Ovdje imamo prikaz padajuće liste "Vezna oznaka":

 

clip0747

 

Odabirom nekog od računa, program automatski popunjava partnera, stranku, svrhu i iznose, što znatno ubrzava unos.

 

Ispisom primitka dobijemo:

 

clip0231