Artikli

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno >

Artikli

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovom registru evidentiramo artikle i usluge koji se koriste u robnom i materijalnom.

 

clip0586

 

Oznaka - Oznaka artikla, ako je prazna, generira se prilikom spremanja

Naziv - Naziv artikla

Jedinica mjere - jedinica mjere kojom je artikal zadužen

Vrsta - Artikal ili usluga. Za artikle se vode zalihe, za uslugu ne.

Podvrsta - Za vrstu artikal imamo podvrste artikal, materijal, proizvod. Artikal se može nabavljati i prodavati, materijal se može samo nabavljati i koristiti u radnim nalozima, a proizvod samo prodavati (ne može se nabaviti)

Država porijekla - Porijeklo artikla

Carinska tarifa - Koja carinska tarifa vrijedi za ovaj artikal

Ambalaža - Koja je prateća ambalaža za ovaj artikal

Koef.amb. - Udio jednog komada ovog artikla u pratećoj ambalaži

Praćenje serijskih brojeva - Da li je omogućena opcija praćenja serijskih brojeva za ovaj artikal. Ukoliko jeste, program će zahtijevati unos serijskih brojeva za svaki komad artikla prilikom nabave i prodaje.

Datumski serijski broj - Da li je serijski broj datum, korisno prilikom praćenja rokova. Program će vršiti kontrolu pravilnog unosa datuma.

 

Pakiranja - Ovdje možemo unijeti neograničen broj vrsta pakiranja. Unosimo oznaku (bar code) i količinu koju sadrži to pakiranje.

Robne grupe - Robne grupe kojima artikal pripada, može ih biti više

Kalkulacija - Unos početne kalkulacije cijene, naknadnim unosom prijemnih listova ili dokumenata kalkulacije cijena ova kalkulacija gubi prioritet

Strani nazivi - Nazivi artikla na drugim jezicima

Grupni artikal - Artikal se sastoji od više artikala, ovdje unosimo kojih

Kontrola zalihe - Unosimo minimalne/maksimalne količine koji se mogu javiti na zalihi

Stanje - Pokazuje nam stanje ovog artikla po lokacijama

Promet - Promet artikla po lokacijama

Promjene cijene - Prikazuje sve promjene cijene koje su se dešavale za ovaj artikal po organizacijskim jedinicama. Svaka organizacijska jedinica ima svoj cjenik za artikle, dok lokacije unutar iste organizacijske jedinice dijele cijenik

Dodatni opis - Slobodan tekst i podaci za ovaj artikal

POS - Konfiguracija izgleda artikla u modulu prodajno mjesto

Dodatne slike - Unos neograničenog broja dodatnih slika (prijenos u web shop itd)

Posebne cijene za partnere - Ovdje možemo unijeti posebne cijene ovog artikla za partnere. Ovdje se popune i partneri koji su automatski zapamćeni prilikom unosa izlaznih dokumenata

Dodani podatci - Ovdje nalazimo korisnički definirana polja za unos specifičnih podataka