Analize

Navigacija:  Robno i materijalno >

Analize

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U ovom dijelu nalazimo posebne izvještaje sa zaokretnim tabelama gdje korisnik sam premještanjem polja izrađuje izvještaj po želji. Analize se dodaju prilikom implementacije po potrebi korisnika.

 

Trenutno imamo:

 

Analiza prodaje

Analiza nabave

Analiza skladišta