Analize

Navigacija:  Početak rada >

Analize

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Analize su posebna vrsta izvještaja gdje korisnik sam kreira izvještaj po želji premještanjem stupaca i redaka. Funkcionalnost je slična zaokretnim (pivot) tabelama u Microsoft Excelu.

 

clip0522

 

Konfiguracija - spremljena konfiguracija analize

Izvoz u Excel - Izvoz analize u Microsoft Excel

Zatvori - Zatvara ovaj pregled

 

Zahtjevnijim korisnicima je moguće napraviti integraciju SQL Server Analytics servisa te Microsoft Excela.