Analize

Navigacija:  Obračun plaća >

Analize

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje pronalazimo analize za obračun plaća, gdje korisnik sam može premještaji polja i raditi izvještaj po želji:

 

clip0721