Ambalaža

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Robno i materijalno >

Ambalaža

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje unosimo registar ambalaža.

 

clip0599

 

Oznaka - oznaka ambalaže

Naziv - Naziv ambalaže

Cijena - Cijena komada ambalaže

Opis - Dodatni opis